Registrace do Klubu tišnovských sládků

Klub tišnovských sládků

Pokud již kartu fyzicky vlastníte, vyplňte její číslo. Jestliže žádnou fyzickou kartu nemáte, nechte políčko prázdné.

Vyplněním registrační karty osoba potvrzuje souhlas s členstvím v Klubu tišnovských sládků, zavazuje se dodržovat Všeobecné podmínky uvedené na stránkách www. pivovartisnov.cz a pravidla a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), výslovný souhlas s tím, aby společnost Pivovar Tišnov, s.r.o., zpracovávala osobní údaje uvedené v registrační kartě a uložila je do své databáze. Člen Klubu tišnovských sládků uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové. Člen Klubu tišnovských sládků bere na vědomí, že požádá-li společnost Pivovar Tišnov, s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů, je společnost Pivovar Tišnov, s.r.o. povinna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mu informaci bez zbytečného odkladu předat či zajistit, a pokud člen Klubu tišnovských sládků zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných společností Pivovar Tišnov, s.r.o., je oprávněn žádat, aby společnost Pivovar Tišnov, s.r.o. provedla či zajistila opravu, doplnění, blokaci či likvidaci poskytnutých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů uděluje člen Klubu tišnovských sládků na dobu trvání jeho členství v Klubu tišnovských sládků. Člen Klubu tišnovských sládků současně vyslovuje souhlas s tím, aby společnost Pivovar Tišnov, s.r.o. zasílala účastníkovi programu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost Pivovar Tišnov, s.r.o. může též účastníkovi programu poskytovat informace o produktech a službách třetích stran, které pro členy programu ujednala s takovými třetími stranami a s nimiž uzavřela příslušná smluvní ujednání a může účastníkovi programu nechat zaslat propagační a marketingové informace o těchto vybraných třetích stranách, aniž by těmto třetím stranám poskytovala osobní údaje účastníka programu.