Pivovar

Dobré pivo se v Tišnově vařilo už od nepaměti.

Podle kronik dokonce už ve 13. století bylo v Tišnově několik právovárečných domů, ve kterých se pivo vařilo. Vlastnosti tišnovského piva byly vyhlášené v širokém okolí. A to tak, že dokonce i brněnští radní dávali ve 14. století tišnovské pivo za příklad brněnským sládkům a tázali se

„proč nevaří v Brně stejně dobré pivo jako v Tišnově, jenž v síle pěny, chuti, barvě a průzračnosti mnohokrát převyšuje pivo v Brně a přitom  je z téže vody a sladu vařené“.

Výroba tišnovského piva skončila v roce 1915 .

Touha opět vařit pivo tak dobré, jako za časů našich předků, nás přivedla na cestu vlastního minipivovaru. Vytvořili jsme originální receptury a v roce 2015, tedy přesně po 100 letech, jsme znovu obnovili vaření piva v Tišnově. Tišnovské pivo vaříme podle německého zákona o čistotě piva. Vše, co tvoří naše pivo, proto pochází pouze z přírody. Kvalitní voda z nedalekého hlubinného vrtu, ječné slady, chmel a kvasnice tak tvoří 100 % procent Tišnovského piva. Poctivá výroba a kvalitní čistě přírodní suroviny, to je to, co dává Tišnovskému pivu skvělou chuť, kterou poznáte při každém loku.

Náš minipivovar se nachází v Tišnově nedaleko hlavního tahu od Brna, na začátku cyklostezky, u sportovního areálu. Budova prošla I. fází rekonstrukce spodního patra, kam je situováno zázemí pivovaru - výroba a sklady. Další fází bude zprovoznění společenského sálu a samoobslužného výčepu v letních měsících.

Sociální podnik s názvem Pivovar Tišnov s.r.o. splňuje veřejně prospěšný cíl (podnik má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce), sociální podnik bude mít snahu přinášet sociální prospěch, ekonomický prospěch, enviromentální prospěch i místní prospěch dle svých možností. 

Jsme členy Českomoravského svazu minipivovarů


 Vítěz soutěže o nejlepší pivovar české a moravské pivní koruny 2019 a bronzové pivní koruny 2023


 

MAS Brána vysočiny - logo

V našem podniku jsme v roce 2018 realizovali  projekt č.  18/001/19210/564/185/000027  z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Dotace byla získána prostřednictvím  Místní akční skupina (MAS) Brána Vysočiny.
V rámci projektu byly zakoupeny 3 ležácké tanky, 2 spilky a jeden CK tank