PROJEKT - SOCIÁLNÍ PODNIK PIVOVAR TIŠNOV S.R.O.

 

Cílem projektu je zvýšení kapacity, a tedy i rozšíření sociálního podniku Pivovar Tišnov (rozšíření výrobní části, rozšíření personální o zaměstnance z cílových skupin).

Projekt řeší stávající nedostatečnou výrobní kapacitu, jeho realizací dojde k navýšení možnosti vlastní produkce, a současně dojde k rozšíření sortimentu vlastních výrobků. Současně má Pivovar Tišnov jako sociální podnik společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Realizací projektu dojde k vytvoření nových pracovních míst (v ORP se sociálně vyloučenou lokalitou) a bude moci tento cíl být plněn. Dojde k zaměstnání osob těžko uplatnitelných na trhu práce (realizací projektu vzniknou 2,1 nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin). V rámci projektu by mělo dojít k navýšení kapacity ležáckého sklepa z 120hl na 200hl (2x40hl) a k zakoupení CKT (cylindro - kónický tank) pro výrobu svrchně kvašených piv o kapacitě 1x10hl. Toto navýšení kapacity je spojeno s vyšší produkcí. S vyšší produkcí souvisí i navýšení počtu zaměstnanců o 2 pomocné pracovníky pivovaru (HPP, velikost úvazku 1,1 pro pracovníka z cílové skupiny).

Dále má dojít k zakoupení poloautomatické plničky lahví, obsluha této plničky si vyžádá opět přijetí 1 zaměstnance z cílové skupiny (HPP, velikost úvazku 1,0).

Realizace bude ukončena v září 2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.