Úspěch Tišnovského piva na Central European Beer Awards 2018

Tišnovské pivo našlo cestu do světa a bylo skvěle hodnoceno v mezinárodní pivovarnické degustační soutěži Central European Beer Awards (CEBA) v Maďarsku, Békéscaba, květen 2018.

Soutěž CEBA byla určena pro CRAFTové pivovary s ročním výstavem do 200 000hl (t.j. pivovary, které vyrábějí pivo klasickým postupem). Dolní hranice výstavu nebyla omezena, takže se soutěže mohli účastnit i domácí vařiči piva, ti však byli hodnoceni zvlášť.  Soutěže se zúčastnili pivovary  ze sedmi zemí Střední Evropy (Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Česko, Slovensko  a další). Mezinárodní komisí bylo hodnoceno 165 účastníků ve čtrnácti kategoriích. Porota byla složena z profesionálů v oblasti výroby piva ze zúčastněných zemí. Vzorky byly samozřejmě označeny pouze čísly (tedy nikdo z poroty  nevěděl, od kterého výrobce vzorek pochází). Předsedkyní poroty byla a záštitu nad soutěží převzala profesorka maďarské vysoké potravinářské školy, paní Dr. Beáta Vecseri. Hodnocení jednotlivých vzorků probíhalo elektronicky.
České minipivovary byly vyzvány k účasti prostřednictvím Svazu minipivovarů ČMSMP a soutěže se zúčastnilo nemalé množství z nich. Pivovar Tišnov jako jediný ze všech zúčastněných pivovarů získal ocenění všech svých zaregistrovaných vzorků. Do soutěže jsme přihlásili šest piv.

Oceněná piva:

Tišnovan 12% - II. místo

Japp 12% - II. místo

Abatyše Barbora 13% - II. místo

Tišnovák 10% - III. místo

Tišnovanka 11% - III. místo

Porter Coeli 20% - III. místo

Z pivovarů z České republiky si odnesli ocenění ještě pivovary Permon a Rožnovské pivní lázně.
Celkovým vítězem soutěže – GRAND CHAMPION – byl maďarský minipivovar z Gyeru s pivem IPA.

Úspěch na mezinárodním poli je důstojnou reklamou i pro město Tišnov, kde se naše pivo vaří a odkud pocházíme. Ocenění je pro nás motivací i závazkem, přestože 100 % naši produkce zůstává zatím na domácím trhu.

Máme samozřejmě vize, které bychom chtěli do budoucna uskutečnit, ale aktuálně zásadní je pro nás udržení kvality piva a kontrola kvality servírování nejen u nás na Tišnovské pivnici, ale i v ostatních hostincích, kde jsme na čepu v České republice.